Tjänster

Korrosionsundersökning av rörsystem i fastigheter:

Vill ni ha bättre beslutsunderlag för att kunna planera renoveringar? Behöver verkligen alla rör bytas? Hur lång tid finns för att sätta av pengar till stambyten istället för att tvingas till akuta dyra insatser? Håller avloppsrören för en rensning eller en relining? Vilket alternativ är lämpligast rörbyte eller relining. Hur fungerar de olika metoderna för relining? Var ska man börja? Vilka rör är mest akuta? Vad är det för rostfläckar som syns på rörens utsida i källaren?

Frågorna är ofta många för en bostadsrättsförenings styrelse eller fastighetsägare. Det finns i många fall mycket pengar att spara när man inte behöver byta alla rör, radiatorer eller liknande. Det kan till och med vara möjligt att vänta ett antal år. J.A Korrosionskonsult AB erbjuder kunden ett bättre beslutsunderlag och kan därefter planera renoveringar och i många fall spara miljonbelopp, och slippa att byta stora delar av ett rörsystem i onödan. Jörgen Almqvist har tagit fram metodiken för tillståndsbedömning av rör i fastigheter och har utvecklat denna under mer än 19 år. Detta är den enda tillförlitliga metoden i dagsläget på marknaden för att bedöma korrosionstillståndet hos rör i fastigheter. Vi har också stor erfarenhet av syrehaltsmätning hos värmesystem och kylanläggningar. Vi har också kunskap om de olika reliningsmetoderna och kan upphandling, projektledning och kvalitetsgranskning av relining.

Nedan beskrivs några av de saker våra kunder ofta vill ha vår hjälp med.

Tillståndsbedömning av rörsystem

Tillståndsbedömning, korrosionsundersökning av provbitar: Avloppsrör, dagvattenrör, värmesystem, vvc-rör och tappvattenrör.

Visuell inspektion:  Avloppsrör, dagvattenrör, inspektion, sökning efter synlig genomrostning på frilagda rördelar (källare och liknande utrymmen), samt utmärkning av lämpliga provtagningsplatser.

Upphandling av partiella rörbyten: J.A Korrosionskonsult AB kan bistå med intag av offert vid partiella rörbyten av synliga rör. Vi erbjuder hjälp vid upphandling, upphandlingsmöten, kontakt med rörfirma och upprättande av enklare beställningskontrakt. Vi erbjuder hjälp med upphandling och kvalitetsgranskning av hela reliningsprojekt.

Rådgivande samtalspartner: J.A Korrosionskonsult AB  kan vara rådgivande dikussionspartner efter tillståndsbedömningen, bistå med rådgivning, medverka vid styrelsemöten, och annan typ av support.

 

Vi är ofta anlitade som expert av advokatbyråer och försäkringsbolag vid rättstvister vad gäller korrosion och korrosionstillstånd i rör i fastigheter.

Relining

Vi har stor kunskap av relining och de olika metoderna för renovering av avloppsrör. Vi hjälper ofta till med att upprätta förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter osv vid upphandling av relining. Vi har personal som genomgått BRIF:s (Branschföreningen Relining i Fastigheter) utbildning besiktning av relining, med de kvalitetskrav man ska förvänta sig vid reliningsarbeten. Vi hjälper gärna till genom hela processen från upphandling till genomförande och avslutningsvis kvalitetsgranskning och dokumentation av utfört reliningsarbete.

Katodiskt skydd

Vi Projekterar, offererar och installerar katodiska korrosionsskydd med offeranoder/påtryckt ström för konstruktioner i exempelvis jord, vatten, betong och andra korrosiva miljöer. Självklart levererar vi även material för katodiskt skydd som exempelvis  zinkanoder, magnesiumanoder, mätutrustning, kablar, kopplingsboxar osv. Vi åtar oss gärna totalentreprenader från schaktning, installation till färdig katodiskt skydd anläggning.

Korrosionsutredningar och mätningar

Vi utför de flesta förekommande korrosionsuppdrag och skadeutredningar orsakade av korrosion / rost samt inspektioner och tillståndsbedömningar, bedömning av rostskador hos de flesta slags utrustningar och anläggningar. Vi utför även mätningar av jordresistivitet, korrosionspotential, läckströmsmätningar osv.

Grävning/schaktning och anläggning

 Tillsammans med samarbetspartner åtar vi oss gärna gräv och anläggnings arbeten som exempelvis: installation av avloppsanläggningar med infiltration, dräneringsarbeten, tomtplanering, paddocksanläggning, dikning osv.

PrP

Välkommen

Välkommen till www.jakorrosionskonsult.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar