JOIS AB/J.A KORROSIONSKONSULT

Välkomna till JOIS AB före detta J.A Korrosionskonsult AB.

Behöver ni hjälp med korrosion, (rost) och korrosionsundersökningar av avloppsrör / avloppsstammar, stammar, vvc, vattenrör, värmerör / värmesystem, andra rörsystem i fastigheter, andra korrosionsuppdrag och frågor om relining, bedömning av rostskador samt katodiska skydd har Ni kommit helt rätt. Vi är företaget med störst erfarenhet vad gäller tillståndsbedömning, korrosionsundersökning av rör i hus, vi uför uppdrag i hela sverige. Vi hjälper gärna till med förfrågningsunderlag, administrativa föreskrifter och projektledning vid upphandling av relining. Vi har även personal som genomgått utbildning för kvalitetsgranskning av relining, kursanordnare BRIF, Branschföreningen Relining i Fastigheter.

Vi utför de flesta förekommande korrosionsundersökningar, inspektioner, bedömningar, besiktningar och annan konsultation som rör korrosion, materialval ur korrosionssynpunkt och korrosionsrelaterade frågor.

Vi utför även projektering och totalentreprenader av katodiskt korrosions skydd samt levererar även material tex offeranoder, mätutrustning osv.

Tillsammans med samarbetspartner utförs nu även de flesta förekommande gräv/schaktarbeten.

Välkommen

Välkommen till www.jakorrosionskonsult.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar