Om oss

Jörgen Almqvist har arbetat med forskning och uppdrag inom korrosion / rost och korrosionsskydd sedan år 2000 för bland annat Korrosionsinstitutet och ÅF- Inspektion och Materialteknik och har skrivit flertalet tidningsartiklar och forskningsrapporter inom korrosionsområdet. Han har bland annat tagit fram och utvecklat den enda fungerande och vedertagna metoden för att bedöma korrosionstillståndet hos avloppsrör av gjutjärn. Vidare har Jörgen utvecklat liknande metodik för att bedöma korrosionstillståndet hos andra rör i fastigheter som kallvattenrör, kopparrör, vvc, värmerör, radiatorer mm. Vidare har han även genomgått utbildning för besiktning / kvalitetsgranskning av relining, anordnad av BRIF Branschföreningen Relining i Fastigheter och har stor erfarenhet av att upprätta förfrågningsunderlag samt projektleda och kvalitetsgranska reliningsarbete.

Jörgen har stor erfarenhet av korrosionsuppdrag gällande många skiftande miljöer och material, särskilt vad gäller korrosion i rörsystem i fastigheter och korrosion och korrosionsskydd av material i jord och material ingjutna i betong samt katodiskt skydd med offeranoder/påtryckt ström.

Välkommen

Välkommen till www.jakorrosionskonsult.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar